bovenbalk met terugknop
prototype ontwikkelen

Een prototype als maquette voor een groot systeem


Om een nieuw automatiseringssysteem te bouwen en in te voeren moet veelal een lange ontwerpfase worden doorlopen. Dat begint al met het probleem dat een automatiseerder zich de materie van het betreffende bedrijf "eigen" moet zien te maken: hoe gaan de bedrijfsprocessen, hoe werken mensen en machines samen, wat zijn de kenmerken enz.
Medewerkers uit het bedrijf vertellen wat ze doen en hoe ze dat doen, om het beeld voor de automatiseerder scherp te krijgen.

Maar de meeste medewerkers spreken niet de taal van de automatiseerder en de automatiseerder heeft veelal een globaal beeld van het bedrijf. Alle ruimte dus voor misverstanden, wat vaak leidt tot een systeem dat niet aansluit bij de wensen van het bedrijf. De voorbeelden liggen voor het oprapen......

Voor de wederzijdse beeldvorming is het dan handig dat er een demo van het nieuwe systeem wordt gebouwd, een zogeheten prototype. Het heeft als belangrijkste kenmerk dat het al de verschillende schermen (met hun functies en knoppen) kan laten zien; het maakt als het ware het nog te bouwen systeem al tastbaar. Aan de hand hiervan kunnen dan de medewerkers en de automatiseerder veel sneller zien wat er echt gaat gebeuren en dus: of ze beiden wel het juiste beeld hebben!

Zo kunnen misverstanden in een vroeg stadium al worden voorkomen; dat betekent meer duidelijkheid, minder ontwikkelkosten en een hogere graad van acceptatie.
8rProducties bouwt prototypes met precies dat doel voor ogen.

Onderstaand een tweetal voorbeelden van dergelijke prototypes die 8rProducties ontwikkeld heeft.proto1.jpg
proto2.jpg